0736 54 03 88 alt. 0735-20 75 87 info@fredagard.se

Kontaktinformation

Här hittar du ytterligare kontaktinformation.

Address: Freda gård c/o Fam. Persson, Ödegärdet 1, 565 94 Sandhem

Telefon: 0515-760 155

Besökstider: 9.00–17.00 (alla dagar i veckan)

Gemensamt policydokument för Biscuit AB och Freda Gård.