0736 54 03 88 alt. 0735-20 75 87 info@fredagard.se

Artikel från Jordbruksaktuellt 16-10-12 om hotet från multiresistenta bakterier